Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We kiezen dan de leden van de gemeenteraad die Berg en Dal gaan besturen. De Groesbeekse Volkspartij is, zoals onze naam al zegt, met name gericht op de voormalige gemeente Groesbeek met al haar kerkdorpen. Om in de gemeente stevig te kunnen besturen, zoeken we de samenwerking met andere sterke partijen uit de gemeente. Samen zijn we in staat om onze lokale stem duidelijk te laten horen.


De belangrijkste speerpunten van onze verkiezingscampagne 2018 - 2022 zijn de volgende:


•         Zorg voor inwoners: hulp voor inwoners die het niet alleen kunnen in de veranderende maatschappij

•         De gemeente moet adequaat reageren op vragen van onze inwoners

•         Stimuleren van de overgang naar schone energie en minder uitstoot van schadelijke stoffen

•         Zoveel mogelijk afval als grondstof gebruiken

•         Aandacht voor onze jeugd

•         Zoveel mogelijk binnen de bestaande woningvoorraad zorgen dat iedereen kan wonen

•         Zorgen dat zorg, toerisme en recreatie de belangrijkste economische pijlers van de gemeente blijven

•         Aandacht voor bereikbaarheid, maar oog voor de veiligheid van voetgangers en fietsers

•         Doorgaan met aanleg van fietspaden

•         Afronden van de centrumplannen in Groesbeek

•         Gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden


Voor ons volledige verkiezingsprogramma 2018 - 2022 klikt u hier. Op de links en downloadpagina vindt u mogelijk interessante links.